top of page
bop_3.jpg
Frame_Wide.png
हार्बर क्लास
Stickie_yellow_edited_edited_edited.png

नयाँ वर्षको दौडान न्यूयोर्क हार्बर स्कूलका विद्यार्थीहरूलाई हार्बर क्लास मार्फत सबै सात कार्यक्रमहरूमा परिचय गराइन्छ।

प्रशिक्षक

सीन लिन्च, NYHS संकाय

slynch@newyorkharborschool.org

9 औं कक्षाको अन्त्यमा, विद्यार्थीहरूलाई प्राथमिकताको क्रममा CTE हरू र उनीहरूको रुचि देखाउने निबन्ध/परियोजना पेश गर्न अनुरोध गरिनेछ। विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको नयाँ वर्षको अन्त्यमा एक विशेष CTE मा उनीहरूको स्वीकृतिको बारेमा सूचित गरिनेछ। CTE कोर्सवर्क सोफोमोर वर्ष सुरु हुनेछ।

bottom of page