top of page
NYHS Students deploying oysters by David Kidd
Edukacja zawodowa i techniczna (CTE)

Nowicjusze są wprowadzani do różnych programów CTE za pośrednictwem Harbour Class. Jako studenci drugiego roku wszyscy studenci zapisują się na jeden z siedmiu programów kształcenia zawodowego i technicznego (CTE), prowadzących do uzyskania certyfikatu branżowego w dziedzinie nauki lub technologii morskiej i obejmują kontinuum doświadczeń związanych z nauką w miejscu pracy, które rozszerzają naukę uczniów z klasy szkolnej na rzeczywisty kontekst związany z pracą.

Klasa portowa

mpa_table-crop-u18683564.jpg
MPA.png

Polityka morska

i Rzecznictwo

Akwakultura

AQ.png

Systemy morskie

Technologia

MST.png
MBR.png

Badania biologii morskiej

Ocean 

Inżynieria

OE.png
PD.png

Profesjonalne nurkowanie

VO.png

Operacje statku

Systemy morskie

Technologia

MST.png

Wszystkie siedem CTE NYHS to zatwierdzone przez NYSED programy kariery i edukacji technicznej (CTE). Studenci, którzy ukończą program CTE i zdadzą 3-częściową ocenę związaną z ich programem, będą uprawnieni do otrzymania adnotacji technicznej na swoim dyplomie.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

bottom of page