top of page
Students explore all CTE Programs freshman year through their Harbor Class
Klasa portowa

Podczas pierwszego roku uczniowie New York Harbor School zapoznają się ze wszystkimi siedmioma programami poprzez Harbour Class.

Instruktor

Sean Lynch, Wydział NYHS

slynch@newyorkharborschool.org

Pod koniec 9 klasy uczniowie zostaną poproszeni o złożenie aplikacji z rankingiem CTE w kolejności preferencji i przesłanie eseju/projektu, który wykaże ich zainteresowanie. Studenci zostaną powiadomieni o przyjęciu do określonego CTE pod koniec pierwszego roku studiów. Zajęcia CTE rozpoczną się na drugim roku.

bottom of page