top of page
bop_3.jpg
Frame_Wide.png
Klasa portowa
Stickie_yellow_edited_edited_edited.png

Podczas pierwszego roku uczniowie New York Harbor School zapoznają się ze wszystkimi siedmioma programami poprzez Harbour Class.

Instruktor

Sean Lynch, Wydział NYHS

slynch@newyorkharborschool.org

Pod koniec 9 klasy uczniowie zostaną poproszeni o złożenie aplikacji z rankingiem CTE w kolejności preferencji i przesłanie eseju/projektu, który wykaże ich zainteresowanie. Studenci zostaną powiadomieni o przyjęciu do określonego CTE pod koniec pierwszego roku studiów. Zajęcia CTE rozpoczną się na drugim roku.

bottom of page