top of page
NYHS Students deploying oysters by David Kidd
Karriera dhe Edukimi Teknik (CTE)

Fillestarët njihen me programet e ndryshme CTE përmes Harbour Class. Si studentë të dytë, të gjithë studentët regjistrohen në një nga shtatë programet e studimit të karrierës dhe arsimit teknik (CTE), duke çuar në certifikimin e industrisë në shkencën ose teknologjinë detare dhe përfshin një vazhdimësi të përvojave të të mësuarit të bazuar në punë që zgjerojnë mësimin e studentëve nga klasa e shkollës në një botën reale, kontekstin e lidhur me punën.

Klasa e limanit

mpa_table-crop-u18683564.jpg
MPA.png

Politika Detare

dhe Avokaturë

Akuakultura

AQ.png

Sistemet Detare

Teknologjia

MST.png
MBR.png

Hulumtimi i Biologjisë Detare

Ocean 

Inxhinieri

OE.png
PD.png

Zhytje profesionale

VO.png

Operacionet e anijes

Sistemet Detare

Teknologjia

MST.png

Të shtatë NYHS CTE-të janë programe të Aprovuara nga NYSED për Karrierën dhe Edukimin Teknik (CTE). Studentët që përfundojnë programin e tyre CTE dhe kalojnë vlerësimin 3-pjesësh të lidhur me programin e tyre do të kenë të drejtë të marrin miratimin teknik në diplomën e tyre.

Më shumë informacion mund të gjeni këtu.

bottom of page