top of page
E denjë për lajme

"Shkolla Publike e Nju Jorkut në një ishull"

Nëntor 2022

"Kryetari Adams shpall planet e reja të zgjerimit. . ."

gusht 2022

"Roja Bregdetare jep Çmimin e Merituar të Shërbimit Publik"

dhjetor 2022

"Në këtë shkollë nxënësit dalin nga klasa dhe hyjnë në ujë"

maj 2022

"NYHS përshkruan zgjerimin teksa mëson gjeneratën e ardhshme të stjuardëve të oqeanit"

janar 2023

Logo_WorkingNation.png

"A one-of-a-kind high school in New York City mandates students complete both as they prepare for maritime careers . . ."

February 2024

bottom of page