top of page
Çfarë bëjmë ne
bop-5_home.jpg

New York Harbor School provides students with a strong 

          academic foundation and a continuum of work-based learning experiences that extend 

smësimi i studentëve nga klasa e shkollës në një kontekst të botës reale, të lidhur me punën. Studentët tanë mësojnë të ndërtojnë dhe të operojnë varka; pjellin dhe korrin miliona goca deti; projektimi i mjeteve zhytëse, të operuara nga distanca; të kryejë kërkime në jetën reale; dhe zhyteni nën ujë.  NYHS Studentët shkojnë në udhëtime, vizitojnë kolegje, dëgjojnë dhe mësojnë nga ekspertë të shkencës dhe industrisë dhe marrin pjesë në programin e vazhdueshëm kërkimor të shkollës për restaurimin e gocave deti përmes Projektit Billion Oyster.

Përgatitja për kolegj, karriera (dhe më gjerë) kërkon studim të zhytur në mendime në Artet e Gjuhës Angleze, Studimet Sociale, Matematikë dhe Shkencë. Studentët tanë përfundojnë mësime të bazuara në Regents në të gjitha fushat kryesore të përmbajtjes dhe lëndë shtesë në Gjuhën e Huaj, Artet, Edukimin Fizik dhe Shëndetin.

Si studentë të dytë, të gjithë studentët regjistrohen në një nga shtatë programet e studimit për Karrierën dhe Edukimin Teknik (CTE) të certifikuara nga shteti. Fillestarët njihen me programet e ndryshme CTE përmes Harbour Class.

bottom of page