top of page
bop_3.jpg
Frame_Wide.png
Klasa e limanit
Stickie_yellow_edited_edited_edited.png

Gjatë vitit të tyre të parë, studentët e New York Harbour School njihen me të shtatë programet përmes Harbour Class.

Instruktori

Sean Lynch, Fakulteti i NYHS

slynch@newyorkharborschool.org

Në fund të klasës së 9-të, studentëve do t'u kërkohet të paraqesin një aplikim për renditjen e CTE-ve sipas preferencës dhe të paraqesin një ese/projekt që tregon interesin e tyre. Studentët do të njoftohen për pranimin e tyre në një CTE specifike në fund të vitit të tyre të parë. Kursi i CTE do të fillojë vitin e dytë.

bottom of page